Contact   : 0816647777
    : 0813117900
Line Id   : 0816647777
Fax     : 02-1025163
หน้าแรก | อัตราค่าบริการเช่ารถ | ติดต่อเรา
 
ล่องเรือเจ้าพระยาดินเนอร์
ราคาพิเศษสุด
เรืออลังกาครูช
เรือเมอริเดียนครูซ
เรือรอยัลปริ๊นเซสครูส
เรือเมอริเดียนอลังกาครูซ
เรือไวท์ออร์คิดริเวอร์ครูซส์
เรือเจ้าพระยาปริ๊นเซส
เรือเจ้าพระยาครูซ
เรือริเวอร์สตาร์ ปริ๊นเซส
เรือแกรนด์เพิร์ล
เรือวันเดอร์ฟูลเพิร์ล
เรือแกรนด์เพิร์ล ทัวร์อยุธยา
 
ตั๋วท่องเที่ยวราคาพิเศษ
สำหรับลูกค้าต่างชาติเท่านั้น
Safariworld
Dreamworld
Siam Park City
Siam Niramit
Muay Thai Knockout
Calyso Show
Ancient City Muang Boran
Crocodile Samphran
 
 
 
 
 
การท่องเที่ยว
 
 
 
Grand Pearl Cruises Tour Ayutthaya

กำหนดการล่องเรือทัวร์อยุธยา ( แบบเต็มวัน )

ไปรถบัส

07.00 น. พบกัน ณ จุดนัดพบบริเวณ ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ ( สี่พระยา ) เคาน์เตอร์ 2

07.30 น. พร้อมออกเดินทางสู่พระราชวังบางปะอิน หนึ่งในพระราชวังเดิมที่งดงามของไทย โดยมีมัคคุเทศก์ชำนาญงานให้การดูแลพร้อมกับข้อมูลที่น่าสนใจ

09.00 น. เดินทางถึง พระราชวังบางประอิน มัคคุเทศก์พาชมสถานที่สำคัญต่างๆภายในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งประกอบพระที่นัั่งไอศวรรย์ทิพยอาศน์,พระที่นั่งวโรภาศพิมาน, พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร, พระที่นั่งเวหาสจำรูญ และ หอวิฑูรทัศนา

10.30 น. เดินทางถึง วัดมหาธาตุ ชมเศียรพระพุทธรูปหินทรายที่มีรากไม้ปกคลุม และโบราณสถานที่งดงาม

11.30 น. เดินทางถึง วัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดสำคัญประจำพระราชวังสมัยกรุงศรีอยุธยา และไปสักการะองค์พระมงคลบพิตร ซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าพระราชวังโบราณ

กลับโดยเรือแกรนด์เพิร์ล

13.00 น. ถึง ท่าเรือวัดช่องลม (นนทบุรี) นำท่านสู่เรือแกรนด์เพิร์ลที่หรูหราและสะดวกสบายที่สุดในลำน้ำเจ้าพระยา พร้อมบริการ อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างทางจะล่องผ่านเกาะเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี จนถึงกรุงเทพฯ

15.00 น. บริการอาหารว่างด้วย ชา กาแฟ และคุกกี้

16.00 น. เดินทางถึง ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ โดยสวัสดิภาพ

 
อัตราค่าบริการ ราคาปกติ ราคาพิเศษ
 ผู้ใหญ่ 2,200 บาท 1,550 บาท
 เด็ก อายุ 4-10 ปี 1,400 บาท 1,100 บาท

ค่าบริการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เรียบร้อยแล้ว
ลูกค้าผู้ใหญ่ 16 ท่าน จ่าย 15 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปีฟรี
หากลูกค้าต้องการเหมาลำ เหมาชั้น กรุณาสอบถามโดยตรง

 

ค่าบริการรวม

1. อาหารบุฟเฟ่ต์ไทย-นานาชาติ
2. เครื่องดื่ม (น้ำเปล่า,ชา,กาแฟ)
3. อาหารว่างตามรายการ (เฉพาะทัวร์เต็มวัน และ One Way 2)
4. มัคคุเทศก์ (ภาษาอังกฤษ) (เฉพาะทัวร์เต็มวัน)

สอบถามโปรโมชั่นราคาพิเศษสุดถูกกว่าเว็ปไซต์แอดไลน์ได้เลยครับ
 

ขั้นตอนการจอง

1.ลูกค้าแจ้งชื่อ นามสกุล เบอร์โทร 1 ท่าน เพื่อเช็คที่ว่าง สามารถระบุ ดานฟ้า หัวเรือ ห้องแอร์ และทำการจอง

2.หลังจากทางเรือรับจองเรียบร้อยและคอนเฟริมที่นั่งตามลูกค้าต้องการ ลูกค้าชำระเงินมัดจำ 50%

3.เจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงินมัดจำให้ลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐาน

4.ก่อนใช้บริการ 1 วัน ลูกค้าชำระเพิ่ม 50%

5.เจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐาน

6.วันใช้บริการลูกค้าสามารถโชว์ใบเสร็จรับเงินในโทรศัพย์ เพื่อรับตั๋วกับทางเรือได้เลยครับ

 
แผนที่เดินทางมาจุดขึ้นเรือ RIVER CITY
 
 
Copyright © 2019 All Rights Reserved.